Mag kwaliteit de doorslag geven bij een reorganisatie?

Mag een werkgever bij een reorganisatie selecteren op kwaliteit?

 De werkgever die wel eens een reorganisatie heeft doorgevoerd, zal mogelijk de term afspiegelingsbeginsel kennen en de bovenstaande vraag ontkennend beantwoorden. Hoe met dit soort vragen omgegaan moet worden, is terug te vinden in de Ontslagregeling. Bij het afspiegelingsbeginsel wordt niet naar kwaliteit gekeken maar worden de werknemers die in over en weer uitwisselbare functies werken ingedeeld in leeftijdscategorieën en bepaalt daarna de lengte van het dienstverband de ontslagvolgorde. Soms komen we uitzonderingen tegen.

Een zorgorganisatie voor ouderen heeft met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst met werkneemster opgezegd vanwege bedrijfseconomische redenen. De werkgever wilde het niveau van de functies verhogen. De functie van hoofd zorg bestond al maar de werkgever had de functie-inhoud verzwaard. Deze functie vertoonde wel gelijkenis met de functie die de werkneemster had maar was niet exact hetzelfde.

Volgens deze werkneemster had het UWV de ontslagvergunning niet mogen verlenen, omdat haar werkgever ten onrechte zou hebben geselecteerd op kwaliteit (‘de stoelendansmethode’). Werkneemster verzoekt daarom de kantonrechter om herstel van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst dit verzoek af omdat niet is gebleken dat de nieuwe functie uitwisselbaar is met de oude functie van werkneemster. Voorts stond het werkgever vrij om de meest geschikte kandidaat te kiezen uit de sollicitanten voor de functie van hoofd zorg.

Werkgever heeft volgens de kantonrechter voldoende gemotiveerd dat de oude en de nieuwe functie van hoofd zorg niet uitwisselbaar zijn, aangezien:

·      De oude functie één salarisschaal lager is ingedeeld met een substantieel verschil van 7%. Een verschil in beloning van één salarisschaal is blijkens de toelichting op artikel 13 van de Ontslagregeling een sterke aanwijzing dat functies niet gelijkwaardig zijn.

·      Werkgever 9 niveaubepalende gezichtspunten in haar functiewaarderingssysteem onderscheidt. De functie hoofd zorg nieuw is op vier van de negen gezichtspunten hoger ingedeeld dan de functie van werkneemster.

·      Werkgever de schriftelijke functieomschrijvingen met de waarderingen van zowel de nieuwe als de oude functie hoofd zorg in het geding heeft gebracht, waaruit volgt dat de functies niet onderling uitwisselbaar zijn.

·      De ondernemingsraad ingestemd heeft met de hogere waardering van de nieuwe functie.

Kortom, niet iedere reorganisatie is hetzelfde en met name als een organisatie naar een hoger plan getild moet worden, kan kwaliteit wel degelijk een rol spelen.