Reizen met minderjarige kinderen

De zomervakantie staat weer voor de deur. Dit betekent voor velen op vakantie naar het buitenland met de kinderen. Maar hoe zit dit met alleenstaande ouders? Mag u of uw ex-partner uw minderjarige kind zomaar meenemen naar het buitenland? De Koninklijke Nederlandse Marechaussee voert sinds enkele jaren strengere controles uit om ontvoering van kinderen te voorkomen, het is daarom belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan. Waar moet u aan denken als u gaat reizen met een minderjarig kind zonder dat de (beide) gezaghebbende ouders meegaan?

Allereerst moeten minderjarige kinderen een eigen identiteitsbewijs hebben. Verder is het zo dat als u met een minderjarig kind in of uit het Schengengebied[1] reist u in het bezit dient te zijn van een toestemmingsverklaring van de niet meereizende gezaghebbende ouder(s). Met deze verklaring wordt aangetoond dat de ouder(s) met gezag over het minderjarige kind toestemming heeft of hebben gegeven om met het minderjarige kind naar het buitenland te gaan. In het geval u alleen het gezag heeft over uw kind dan heeft dan kan er zonder toestemmingsverklaring van de andere ouder worden gereisd.

Reizen naar het buitenland met minderjarigen valt onder de uitoefening van het gezag ex artikel 1:247 BW. Wanneer er gereisd wordt zonder de benodigde toestemming van de gezaghebbende ouder(s) dan kan dit worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering met alle nodige gevolgen van dien.

Voorbeelden van situaties waarbij een toestemmingsverklaring vereist is, is een reis naar het buitenland met één van de gezaghebbende ouders of een minderjarig kind dat met zijn opa en oma op vakantie gaat. Een toestemmingsverklaring is niet alleen nodig bij reizen per vliegtuig in of uit het Schengengebied, maar ook per auto of per boot.

Andere stukken waar u bij het reizen met minderjarige kinderen zonder een gezaghebbende ouder om moet denken zijn een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind, een kopie van het identiteitsbewijs van de (andere) gezaghebbende ouder, een uittreksel uit het gezagsregister en indien de andere ouder is overleden een kopie van de overlijdensakte.

Problemen omtrent het reizen met een minderjarig kind kunnen ontstaan indien u als gezaghebbende ouder met uw minderjarige kind naar het buitenland wilt en de andere gezaghebbende ouder hier geen toestemming voor geeft of zijn medewerking niet verleent aan het aanvragen van een paspoort. In zo’n geval kunt u de rechter middels een (kortgeding) procedure verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor het reizen naar het buitenland of het aanvragen van een paspoort. Indien u vragen heeft over het reizen met minderjarige kinderen kunt u contact opnemen met Stad Advocaten.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-zijn-schengenlanden