Overlast van de haan van de buren: luchtbuks of rechtbank?

Overlast van de buren? In onze vorige blog werd een drone door de buurman uit de lucht geschoten met een luchtbuks. In deze blog gaan we naar de Utrechtse Heuvelrug waar een huurder helemaal gek wordt van de haan van de buurman.[1] De huurder probeerde de overlast te stoppen door een bal te trappen tegen het hok, maar dit werkte niet. Bij gebrek aan een luchtbuks, vroeg de huurder hulp bij de rechtbank.

Zowel de huurder als de buurman huren van Heuvelrug Wonen. De buurman heeft in zijn achtertuin een kippenren met daarin kippen en een haan. Deze ren staat tegen de schutting tussen de tuinen van de huurder en de buurman, schuin onder het slaapkamerraam van de huurder. De huurder heeft sinds mei 2010 bij Heuvelrug Wonen geklaagd over de overlast die hij van de haan ondervindt. In alle wanhoop door de slapeloze nachten had de huurder een voetbal tegen het hok aan getrapt, maar de haan bleef geluid produceren.

De huurder vroeg daarom in een procedure aan de rechter om Heuvelrug Wonen op te dragen ervoor te zorgen dat de overlast stopt. Heuvelrug Wonen moet er als verhuurder namelijk voor zorgen dat haar huurders rustig kunnen wonen in het gehuurde zonder overlast, oftewel de verhuurder heeft de verplichting om huurders een rustig huurgenot te verschaffen. De huurder had in dit geval zeker geen rustige nachten, want ‘kukeleku’ van de haan bereikt een decibel van 81,9 om zes uur in de ochtend. Dat is te vergelijken met een wekkeralarm op 70 cm afstand, een kamermuziekorkestje en een geluid van een vliegtuig die door de geluidsbarrière gaat. Oftewel, niet fijn tijdens de nachtrust.

‘Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Heuvelrug Wonen onvoldoende tegen deze overlast opgetreden. Uit de stukken blijkt weliswaar dat zij de buurman de verplichting heeft opgelegd om de haan tot 08:00 uur ’s ochtends in het nachthok te houden, maar zoals hierboven is overwogen is deze maatregel onvoldoende om de overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Heuvelrug Wonen heeft geen andere adequate maatregelen tegen de overlast getroffen’ en van de huurder kan niet gevraagd worden zijn slaapkamerraam gesloten te houden. De rechter zei dan ook dat Heuvelrug Wonen de buurman moet sommeren om de haan binnen 14 dagen na het vonnis te verwijderen en verwijderd te houden. Mocht de buurman niet meewerken, dan moet de buurman zijn huis uit.

Ondervindt u overlast van buren die huren van dezelfde verhuurder, dan kunt u dus de verhuurder hierop aanspreken. Een verplichting van de verhuurder is namelijk het verschaffen van ongestoord woongenot. In dit geval had de huurder ook de buurman kunnen aanspreken op grond van onrechtmatige daad, maar daar heeft hij niet voor gekozen. Dit laatste is wel de beste optie, indien u overlast ondervindt van de buurman die niet huurt van dezelfde verhuurder of een koopwoning heeft.

Mocht u overlast ondervinden van buren, gebruik dan niet uw luchtbuks, maar neem contact op met ons kantoor via 050 – 230 3277. De specialisten van Stad Advocaten helpen u graag om uw woongenot te waarborgen.

[1] ECLI:NL:RBMNE:2018:607