Overlast door bomen van de buren?

We hebben het vaak gezien bij de Rijdende Rechter: ruzies tussen buren om bladeren van de boom van de buren die bij hen in de tuin vallen. In sommige gevallen veroorzaakt een boom zo veel overlast, dat de buren de boom moeten weghalen. Zo’n vordering slaagt niet zomaar: er moet echt iets aan de hand zijn. Maar wat precies? Waar ligt de grens tussen acceptabele ongemakken en onrechtmatige hinder? En zijn er andere gronden voor een vordering tot verwijdering van een boom? Hieronder een uitleg.

Onrechtmatige hinder

Bomen zijn belangrijk voor onze omgeving: ze geven zuurstof en verfraaien bovendien het aanzicht. Toch kan een boom een bron van irritatie zijn door bladval, vallende takken of het wegnemen van het zonlicht. In de rechtspraak is bepaald wat van belang is bij de vraag of zulke ongemakken zijn aan te merken als ‘onrechtmatige hinder’: de aard, ernst en duur ervan zijn van belang. Ook de daardoor veroorzaakte schade en alle verdere omstandigheden van het geval worden meegenomen. Stond de boom echter al in de tuin voordat u ernaast kwam wonen, dan kon u voorspellen dat u daarvan overlast zou gaan ervaren. Dat geldt ook als de boom op dat moment nog maar klein was. In dat geval kunt u minder snel een beroep doen op onrechtmatige hinder. Het is als huizenkoper dus van belang om de omgeving van een eventueel te kopen huis goed te bekijken, zodat rekening kan worden gehouden met omliggende bomen en de (toekomstige) hinder daarvan.

Twee meter grens

Leidt het bovenstaande niet tot een succesvol beroep op onrechtmatige hinder, dan kunt u misschien een beroep doen op de regel van de ‘twee meter grens’. Een boom mag volgens de wet niet binnen twee meter van de erfgrens staan. Een gemeente mag een kleinere afstand hanteren, zo hanteert Groningen in haar Algemene Plaatselijke Verordening een afstand van een halve meter. Een vordering op grond van dit artikel verjaart in beginsel na twintig jaar. Dat houdt in dat als de boom al twintig jaar op zijn plek staat, hij mag blijven staan.

Boomproblemen?

De wet en rechtspraak geven aanknopingspunten voor de vraag of en wanneer de boom van uw buren mag blijven staan. Unieke en bijzondere omstandigheden maken elk geval anders. Het is dus verstandig om bij zo’n probleem juridische hulp in te schakelen zodat voor u kan worden uitgezocht wat uw rechten zijn. Heeft u een ‘boomprobleem’?
U kunt bij Stad Advocaten een afspraak maken om tijdens een eerste gesprek inzicht te krijgen in uw situatie en uw kans op een succesvolle vordering in te schatten.