Meer werk ZZP-ers door overgangsregeling Wet DBA

ZZP-ers krijgen minder opdrachten. Sinds de nieuwe wet Derugelering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is ingevoerd per 1 mei 2016 lopen ZZP-ers werk mis. Een overgangsregeling van de Belastingdienst schiet ZZP-ers te hulp.

Ruim één op de tien opdrachtgevers zegt geen enkele opdrachtovereenkomst meer te verlengen met ZZP-ers vanwege de invoering van de Wet DBA. Dit wordt door diverse media gemeld.

De Belastingdienst hanteert een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Gemeld wordt dat de nieuwe wet tot geringere administratieve lasten leidt. Bij de Belastingdienst welteverstaan! Voorheen moesten ZZP-ers een zogenoemde VAR-verklaring halen bij de Belastingdienst. Nu kunnen brancheorganisaties modelovereenkomsten met Belastingdienst overeenkomen.

Een bezuiniging bij de Belastingdienst is reden geweest voor de wet maar ook het tegengaan van zogenaamde schijnzelfstandigheid van ZZP-ers. Indien de overeenkomst niet beantwoordt aan de criteria, dan wordt geconcludeerd dat er sprake is van een loondienstverband. Dit heeft allerlei consequenties die de opdrachtgever nu juist niet wil.

De Belastingdienst stelt tijdens de overgangsperiode van ZZP-ers en opdrachtgevers te verlangen dat zij actief zijn om hun arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat een ZZP-er niet in loondienst werkt. Hoe gaat de belastingdienst dit toetsen? Kwestie van aansluiting bij vooraf goed gekeurde modelovereenkomsten. Inmiddels is er zoveel protest en worden er zoveel vragen gesteld dat is besloten de wet per de beoogde datum (1 mei 2017) niet te gaan handhaven. Na de verkiezingen zal dus worden beoordeeld of de wet alsnog zal worden doorgevoerd.

Vragen over ZZP contracten? Neem contact op met mr. L.A.A. Ongenae – Stad Advocaten