Mag de burgemeester mijn woning ‘zomaar’ sluiten na drugsvondst?

Het nieuwsmedium NU.nl kopte op 14 november 2019 dat er in Nederland in 2018 zeker 1.250 panden zijn gesloten door de burgemeester. Ongeveer driekwart (!) daarvan was een woning. Een enorm aantal met grote gevolgen voor de bewoners. Vooral als u zich bedenkt dat het veelal huurwoningen betreft. Naast dat de woning tijdelijk wordt gesloten door de burgemeester zal de verhuurder in de meeste gevallen ook de huurovereenkomst beëindigen. Het gevolg: u heeft door de maatregel tot tijdelijke sluiting helemaal geen dak meer boven uw hoofd. U zult zich daarom wellicht afvragen, mag dat zomaar allemaal?

Artikel 13b Opiumwet

De burgemeester kan op basis van artikel 13b Opiumwet een woning sluiten indien in de woning drugs wordt verkocht, afgeleverd of wordt verstrekt (of daarvoor in de woning aanwezig is). Bij de aanwezigheid van meer dan 0,5 gram harddrugs of meer dan 5 gram softdrugs in de woning, wordt aangenomen dat daarvan sprake is. De enkele aanwezigheid van die hoeveelheden hard- en/of softdrugs hoeft alleen niet tot sluiting te leiden. De burgemeester moet daarvoor een belangenafweging maken. Hij kan de woning sluiten, maar hoeft dat niet te doen. Hij moet daarom eerst toetsen of sluiting van de woning hier wel de aangewezen maatregel is.

Belangenafweging bij woningsluiting

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste rechter die over woningsluitingen oordeelt, heeft dit jaar nog een overzicht gegeven van de omstandigheden waaraan de burgemeester moet toetsen voordat hij de woning mag sluiten (ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912). Pas op het moment dat de sluitingsbevoegdheid op basis van die omstandigheden redelijk is, mag de burgemeester ook daadwerkelijk tot sluiting overgaan.

Omstandigheden die worden meegewogen zijn bijvoorbeeld:

  • of de sluiting van de woning noodzakelijk is ter bescherming van het woon- en leefklimaat bij de woning en herstel van de openbare orde;
  • de hoeveelheid en de soort van de aangetroffen drugs (bij een geringe hoeveelheid softdrugs is een waarschuwing eerder gerechtvaardigd (dan sluiting), dan bij een handelshoeveelheid harddrugs);
  • of er sprake is van recidive;
  • de plaats van de woning (betreft het al een kwetsbare woonwijk met veel drugscriminaliteit of niet);
  • of daadwerkelijk vanuit de woning wordt verhandeld of dat er juist geen ‘loop’ naar de woning is;
  • wist de eigenaar/bewoner van de woning van de aangetroffen drugs of was de eigenaar/ bewoner totaal niet op de hoogte daarvan;
  • de gevolgen die de sluiting voor de bewoner heeft, zoals plaatsing op een zwarte lijst bij de woningbouwverenigingen;
  • de aanwezigheid van minderjarige kinderen in de woning.

Slotsom

De burgemeester mag dus niet ‘zomaar’ tot sluiting van uw woning overgaan als daarin drugs worden gevonden. Hij moet daarvoor eerst toetsen of de sluiting in uw situatie de passende maatregel is of dat hij ook kan volstaan met een lichtere maatregel, zoals een waarschuwing. Als dat laatste het geval is dan mag uw woning niet worden gesloten! Wordt u daarom geconfronteerd met een woningsluiting? Laat u dan snel adviseren over uw mogelijkheden. De advocaten van Stad Advocaten helpen u graag.