Let op tijdens de kerstborrel!

Het is weer zover, de week van de kerstborrels op het werk.

Alle gezellige collega’s bij elkaar, tezamen met leuke activiteiten en vaak ook drank en soms drugs. Drank en drugs in combinatie met werkgerelateerde activiteiten, kunnen uitmonden in vervelende situaties. Dit blijkt wel uit de jurisprudentie over arbeidsverhoudingen en personeelsfeestjes. Maar hoe bont moet je het maken, wil je op staande voet ontslagen (kunnen) worden?

Tip 1: drink niet teveel alcohol tijdens de kerstborrel.

Vorige week oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:9871) in hoger beroep over een terecht gegeven ontslag op staande voet. Een werknemer had tijdens de kerstborrel te diep in het glaasje gekeken en kreeg ruzie met zijn baas. De werknemer zei ten overstaan van al zijn collega’s dat hij de baas ‘door midden wil schoppen’. Na afloop van de kerstborrel wachtte de werknemer zijn baas op en vloog hem aan. Het Hof is van mening dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Het hof stipt bovendien nog even de werking van alcohol aan: ‘Het is een feit van algemene bekendheid dat alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden, werknemer moet zelf verantwoordelijk gehouden worden voor het feit dat hij die avond (te) veel heeft gedronken.’ Voor deze werknemer had deze foute kerstborrel grote gevolgen, want zijn dienstverband eindigde na 25 jaar in dienst te zijn geweest! 

Tip 2: gebruik geen drugs met collega’s tijdens de kerstborrel.

De werknemers van een GGZ-instelling in Eindhoven gebruikten niet alleen drank, maar ook drugs tijdens een personeelsfeestje (ECLI:NL:RBOBR:2015:4649). De kantonrechter vindt dit, openlijk drugsgebruik door een heel team, een terechte grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het is namelijk niet acceptabel dat een werknemer tijdens een dergelijk uitje onder invloed verkeert van geestverruimende of – vernauwende middelen, te meer nu de werknemers werkten op een afdeling waar cliënten verbleven met verslavingsproblematiek. Bovendien vindt de kantonrechter dat het team de andere niet-drugsgebruikende collega’s in verlegenheid brengt, waardoor een reële kans bestaat op verstoring van de onderlinge collegiale verhoudingen. 

Tip 3: ga in de tijd dat ‘Johnny & Sharona’ geen goed optreden neerzetten even naar het toilet. Neem daarbij ook tip 1 in acht!

Tot slot een werknemer die het wel erg bont maakt tijdens een feest van het werk (ECLI:NL:RBZWO:2003:AK4407). De misdragingen bestonden onder meer uit overmatig alcoholgebruik, het proberen ten val te brengen van één van de steltlopers van entertainmentgroep ‘Karimishu’, zich zodanig hinderlijk gedragen dat het artiestenduo ‘Johnny & Sharona’ haar optreden voortijdig heeft beëindigd, zich voordoen als DJ met slechte muziekkeuze, bedreigen van een leidinggevende, met ontbloot bovenlijf rondlopen in de danszaal, het maken van seksuele toespelingen tegenover partners van collega’s, het in het kruis betasten van een vrouwelijke collega en het in het openbaar in de danszaal urineren tegen een tafel. Ook deze werknemer functioneerde al jaren naar behoren binnen het bedrijf. De kantonrechter vond ook dit ontslag op staande voet terecht gegeven. Het vertrouwen dat collega’s en de werkgever in de werknemer hadden, is onherstelbaar beschadigd. 

Aan een ontslag op staande voet worden hoge eisen gesteld. Als iemand zich tijdens de kerstborrel ronduit hinderlijk en beschamend misdraagt, is dat een reden voor ontslag op staande voet. Het maakt daarbij niet uit dat de betrokken medewerker in het verleden goed heeft gefunctioneerd. De rechter stelt wel hoge eisen aan de ernst van de misdragingen. Uit deze uitspraken blijkt dat het niet uitmaakt dat het gedrag zich buiten de gebruikelijke werktijd en op een andere plaats dan de normale werkplek voordoet. Ook is het niet van belang of er een verband bestaat met de overeengekomen werkzaamheden. Voldoende is over het algemeen dat door die ernstige misdragingen in bijzijn van collega’s en leidinggevenden het vertrouwen in deze misdragende medewerker onherstelbaar beschadigd is geraakt.

Gaat het toch mis?

Wat begint als een leuk feestje van het werk, kan dus eindigen in een zoektocht naar een nieuwe baan of in het geval van de werkgever het plaatsen van een nieuwe vacature. Bent u een werkgever of werknemer die tijdens een personeelsfeest iets dergelijks meemaakt, neem dan vooral contact op met de specialisten van Stad Advocaten voor een advies. Stad Advocaten wenst u allen een gezellige kerstborrel toe, en fijne feestdagen!