“Een kind mag meerdere ouders hebben”

Een moeder, een vader en nog een vader? Of twee moeders en een vader? Drie vaders? Drie moeders? Een kind mag straks meerdere ouders hebben. Althans dat staat in het rapport “Kind en Ouders in de 21e eeuw” van 7 december 2016 van de Staatscommissie herijking ouderschap. Een stap vooruit maar wat is er mogelijk?

Op dit moment is het zo dat een kind op grond van de wet maar twee juridische ouders kan en mag hebben. Vanwege de veranderende maatschappij is hier de laatste jaren veel discussie over geweest. Vroeger was het vaak duidelijk, een kind had een vader en een moeder. Biologisch ouderschap en juridisch ouderschap waren vaak hetzelfde. Maar denkt u eens aan samengestelde gezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht, meerdere personen die met elkaar kinderen verzorgen en opvoeden.

Vanwege deze maatschappelijke verandering kwam steeds meer de wens vanuit de maatschappij om het mogelijk te maken dat een kind meer dan twee juridische ouders heeft. In april 2014 is daarom door de ministerraad besloten de “Staatscommissie herijking ouderschap” in te stellen. Deze commissie zou zich onder andere buigen over vraagstukken rond afstamming, meerouderschap en meeroudergezag.

De Staatscommissie heeft op 7 december 2016 een rapport/advies uitgebracht waarin geadviseerd wordt dat een kind meer dan twee juridische ouders moet kunnen hebben. Een kind heeft er namelijk belang bij dat zijn juridische positie geregeld is en ook weet van wie hij of zij afstamt. Ook de consequenties van juridisch ouderschap zijn voor kinderen zeer van belang, u kunt hierbij aan de achternaam denken, maar ook aan nationaliteit of erfrechtkwesties.

Het advies is dus om de wetgeving en beleid op dit terrein, ouderschap en gezag, aan te passen. Hiermee worden de belangen van de kinderen in diverse gezinssituaties gewaarborgd. Het recht van het kind staat centraal in het advies. De Staatscommissie heeft in het kader hiervan ook zeven punten van goed ouderschap geformuleerd. Dit zou samen met het Kinderrechtenverdrag de maatstaf moeten vormen bij nieuwe wetgeving. De zeven kernwaarden zijn als volgt:

  1. een onvoorwaardelijk persoonlijk commitment,
  2. continuïteit in de opvoedingsrelatie,
  3. verzorging en zorg voor lichamelijk welzijn,
  4. opvoeding tot zelfstandigheid in sociale en maatschappelijke participatie,
  5. het organiseren en monitoren van de opvoeding in het gezin, de school en het publieke domein (de drie opvoedmilieus),
  6. de vorming van de afstammingsidentiteit en
  7. de zorg voor contact- en omgangsmogelijkheden van voor het kind belangrijke personen, onder wie de andere ouder.

Er worden door de Staatscommissie ook een aantal voorstellen tot wetswijzigingen gedaan. Bijvoorbeeld wordt voorgesteld dat een kind maximaal vier juridische ouders moet kunnen krijgen die maximaal twee huishoudens vormen. Uiteraard is de wet nog niet gewijzigd en is dit pas een advies om de wet op dit punt te wijzigen, maar dit is de eerste stap die gezet wordt.

U kunt het hele rapport of de samenvatting hiervan lezen op de site van de Rijksoverheid. Houdt u onze site goed in de gaten voor meer informatie over dit punt. Mocht u nu al vragen hebben over uw ouderschap of kwesties die hiermee samenhangen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.