Indexering alimentatie 2020 is 2,5 %

Wettelijk is bepaald dat de alimentatie ieder jaar aangepast moet worden, dit noemt men de indexatie van de alimentatie.

Ontvangt u alimentatie of moet u alimentatie betalen, dan moet u ieder jaar zelf de alimentatie aanpassen. Ieder jaar wordt aan het einde van het jaar bepaald met welk percentage de kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari van het volgende jaar verhoogd moet worden. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat weer vastgesteld wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De indexering alimentatie 2020 is vastgesteld op 2,5 %. Dit betekent dat u dus zelf de alimentatie per januari 2020 met 2,5 % moet verhogen.

Deze verhoging geldt niet als u in onderling overleg afwijkende afspraken hebt gemaakt (bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant of in het ouderschapsplan) of als de rechter heeft bepaald dat de indexatie moet worden uitgesloten.

Mocht u vragen hebben over (de indexering van) de alimentatie neem dan contact op met Stad Advocaten. Wij helpen u graag verder.