Hoge annuleringskosten keuken

Het komt vaak voor dat grote keukenzaken bij het annuleren van een aangekochte keuken hoge annuleringskosten bij de consument in rekening brengen, ook als de annulering al snel na de aankoop wordt gedaan. Keukenzaken hanteren bij annulering van de overeenkomst vaak 30%(!) van de aankoopprijs als annuleringskosten. De annuleringskosten kunnen daarmee oplopen tot enkele duizenden euro’s. De vraag is of keukenbedrijven deze hoge annuleringskosten zomaar in rekening mogen brengen of dat u hier nog iets tegen kunt doen.

In principe geldt er, in tegenstelling tot de aankoop via een website, geen bedenktermijn bij de aankoop van een keuken in een fysieke winkel. Keukenzaken hebben vaak echter algemene voorwaarden waarin zij wel een regeling hebben opgenomen met de mogelijkheid tot annulering. Bijna alle grote keukenzaken zijn aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen. Deze aangesloten keukenzaken hanteren allemaal dezelfde annuleringsregeling, namelijk dat indien je de koop van een keuken annuleert je een schadevergoeding verschuldigd bent. Bij annulering is de schadevergoeding dan 30% van de aankoopprijs, indien hier geen andere afspraken over zijn gemaakt. Als er al informatie over de levering is geweest dan moet er zelfs 50% van de aankoopprijs als schadevergoeding betaald worden. 

Ondanks dat er in beginsel geen bedenktermijn geldt en veel keukenzaken in hun algemene voorwaarden een annuleringsbeding met een schadevergoeding hebben opgenomen zijn er nog mogelijkheden om (gedeeltelijk) onder de annuleringskosten uit te komen.
Allereerst dient er beoordeeld te worden of er daadwerkelijk een overeenkomst tot stand is gekomen en of de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst overhandigd zijn. Daarnaast kan het zo zijn dat het annuleringsbeding met de schadevergoeding als onredelijk bezwarend gekwalificeerd kan worden. Tot op heden bestaat in de jurisprudentie veel onenigheid over de (hoogte van) in rekening gebrachte annuleringskosten. Het is daarom altijd zinvol om verweer te voeren tegen de in rekening gebrachte annuleringskosten. Stad advocaten helpt u hier graag bij.