Overlast van studentenwoning in de stad

(Rechtbank Noord-Nederland 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4439)

Overlast van een studentenwoning in de stad Groningen? Dit is zeer herkenbaar. Vorige week heeft de civiele rechter geoordeeld dat een studentenpand moet worden afgebroken op grond van onrechtmatige hinder. Het gebouw staat er al sinds 2014, is 13 meter hoog en wordt bewoond door 16 studenten. Omwonenden spanden, met succes, een zaak aan tegen eigenaar Veldboom. De bewoners ervaren door het enorme gevaarte een beklemd gevoel, het zicht is totaal verdwenen, het huis daalt in waarde door het ‘vervuilende’ uitzicht en de veelal jonge bewoners geven overlast aan de omwonenden. De omwonenden zijn van mening dat sprake is van onrechtmatige hinder door toedoen van Veldboom. De rechter geeft ze gelijk.

Voor dit soort zaken zijn er twee wegen te bewandelen, namelijk de bestuursrechtelijke weg en de privaatrechtelijke weg. Van belang is dat de omwonenden deze zaak zijn gestart bij de civiele rechter. Veldboom heeft namelijk van de gemeente een vergunning gekregen om het gebouw te plaatsen en heeft dit gedaan conform het bestemmingsplan. Een bestuursrechtelijke zaak tegen de gemeente kan dus een andere uitkomst hebben. De civiele rechter bevestigt nu dat een pandjesbaas ook zelf moet nadenken of datgene wat hij wil bouwen redelijk is en of het te bouwen pand eventueel overlast gaat veroorzaken bij buren. Een pandjesbaas heeft dus een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de buren en mag de buren niet onrechtmatige hinder toebrengen. Het is van belang voor pandjesbazen om in overleg te gaan met de buurt en overeenstemming te bereiken, ook al is er een vergunning van de gemeente.

Heeft u in de stad last van een bouwwerk in uw directe omgeving? Neem dan contact op met Stad Advocaten voor het bespreken van de juridische mogelijkheden. Ook als de buren/pandjesbazen menen dat zij in hun recht staan omdat zij een bouwvergunning hebben gekregen, betekent dit niet dat er geen juridische mogelijkheden zijn. Een bouwvergunning wordt doorgaans op algemene gronden wordt verleend, waarbij met individuele omstandigheden vaak geen rekening wordt gehouden. Ook indien u een (studenten)woning of schuur wilt plaatsen en merkt dat de buurt weerstand geeft, neem dan contact op met ons om situaties zoals in de uitspraak te voorkomen.