Een hond mee naar je werk, mag dat?

Veel mensen kennen wel een bedrijf waar een hond rondloopt, de zogenaamde kantoorhond. Uit onderzoek van de Virginia Commonwealth University is gebleken dat het hebben van een hond op het werk zelfs stressverlagend kan werken 1. Meerdere instanties en artsen beamen dat het heilzaam kan werken om je huisdier bij je te hebben. Maar wat nu als een medewerker allergisch of bang is voor honden? Iedereen heeft namelijk recht op een gezonde en veilige werkplek, de werkgever is verplicht om dit te realiseren. Hier moest de rechter in Rotterdam zich over buigen (ECLI:NL:RBROT:2016:9728).

Werkneemster kreeg nadat de werkgever zijn hond meenam naar het werk last van gezondheidsklachten, ze is vervolgens getest en ze bleek allergisch te zijn voor honden. De werkgever weigerde volgens de werkneemster de arbeidsomstandigheden aan te passen en hierdoor werd de werkneemster gehinderd in de uitvoering van haar werkzaamheden. De werkneemster stapte naar de rechter. Van haar zou niet langer verwacht kunnen worden dat zij het dienstverband voortzet, er is hierdoor namelijk sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Hier komt bij dat het handelen van de werkgever ernstig verwijtbaar is, zodat werkneemster aanspraak maakt op een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

De rechter is van mening dat er reden is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden nu er geen vertrouwen meer is in een vruchtbare samenwerking tussen partijen. Op het moment dat een werknemer zelf om ontbinding vraagt, is er alleen plaats voor toekenning van een transitie- of billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is duidelijk gemaakt dat hier niet snel sprake van zal zijn en dat het moet gaan om duidelijke en uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen die in strijd zijn met goed werkgeverschap.

Maar hoe zit het met het meenemen van een hond naar kantoor? De rechter oordeelde dat dit geen algemeen normaal gebruik is, ook was de hond er niet toen de werkneemster in dienst kwam. Het had een dusdanige invloed op de gezondheid van de werkneemster dat de werkgever had moeten kijken of er geen andere maatregelen getroffen konden worden. Een werkgever is namelijk gehouden zorg te dragen voor een gezonde werkomgeving voor haar werknemers. Door de hond op kantoor te houden negeert deze werkgever de gezondheidsklachten van de werkneemster. De werkgever handelt daarmee in strijd met de eisen van goed werkgeverschap en de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Naar het oordeel van de kantonrechter is het handelen en nalaten van de werkgever dan ook ernstig verwijtbaar. Aan de werkneemster wordt daarom een transitievergoeding maar ook een billijke vergoeding toegekend.

Vindt u een hond op kantoor te extreem, maar wilt u wel als goed werkgever een huisdier op kantoor? Neemt u dan net als Stad Advocaten ‘kantoorvissen’, deze kunnen op drukke momenten zeer stressverlagend werken.

p871463493-5

[1]
“http://www.news.vcu.edu/article/Benefits_of_Taking_Fido_to_Work_May_Not_Be_Far_Fetched” xlink=”href”>http://www.news.vcu.edu/article/Benefits_of_Taking_Fido_to_Work_May_Not_Be_Far_Fetched