De wijzigingen betreffende de transitievergoeding

Zoals wij in een eerdere blog al schreven, betreft één van de wijzigingen die de nieuwe WAB met zich zal brengen, de berekening van de transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 zullen werknemers vanaf hun eerste werkdag recht hebben op een transitievergoeding; dus ook tijdens de proeftijd!

De opbouw van de transitievergoeding wordt vanaf 1 januari 2020 ook voor iedereen gelijk: 1/3 maandsalaris voor elk gewerkt jaar.

Stel, een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van zes maanden met een salaris van € 2.160,- bruto, inclusief 8% vakantietoeslag. Wanneer de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst na zes maanden niet te verlengen, krijgt de werknemer recht op een transitievergoeding van 1/3e maandsalaris per jaar. Nu de werknemer maar zes maanden heeft gewerkt, heeft hij recht op 50% van 1/3 maandsalaris. Dit houdt in 1/6e maandsalaris van € 2.160,- bruto = € 360,- bruto.

Tot 1 januari 2020 is de opbouw van de transitievergoeding 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar en na tien gewerkte jaren 1/2e maandsalaris per gewerkt jaar. Deze berekening komt dus te vervallen.

Tevens zullen twee tijdelijke regelingen komen te vervallen; werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van tenminste tien jaren hebben vanaf 1 januari 2020 geen recht meer op een hogere transitievergoeding. Daarnaast zal de regeling, waarmee een werkgever met minder dan 25 werknemers (de kleine werkgever) een beroep kan doen op de overbruggingsregeling in het geval hij een werknemer ontslaat als gevolg van een slechte financiële situatie, komen te vervallen.

Door de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 kunnen werknemers met een slapend dienstverband de werkgever verzoeken de arbeidsovereenkomst te beëindigen en kunnen zij aanspraak maken op een transitievergoeding. Voor een werknemer van 50 jaar of ouder met een slapend dienstverband is het van belang om voor 1 januari 2020 aanspraak te maken op de hogere transitievergoeding, nu de vergoeding na 1 januari 2020 lager zal uitvallen.

Op grond van de Wet compensatieregeling transitievergoeding kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding aan een werknemer van wie het (slapend) dienstverband is beëindigd na twee jaar ziekte.

Deze compensatie geldt voor alle dienstverbanden die vanaf 1 juli 2015 zijn beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Inmiddels hebben wij voor meerdere werknemers met een slapend dienstverband aanspraak gemaakt op de transitievergoeding. We hebben geregeld dat het dienstverband is beëindigd en een transitievergoeding is voldaan. Zit u nog met een slapend dienstverband en wilt u ook aanspraak maken op een transitievergoeding, dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten.