Beëindigingszitting schuldsanering; wat nu?

Soms zit het u niet mee in het leven en krijgt u de ene tegenslag na de andere, vaak met financiële consequenties tot gevolg. Soms is de ontstane situatie zelfs zo erg dat u zonder hulp uw schulden niet meer binnen een periode van drie tot vijf jaar af kunt lossen. Er is sprake van ‘problematische schulden’. Om u te helpen bestaat de mogelijkheid tot toelating tot de regeling in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), ook wel schuldsanering genoemd. Na het succesvol afronden van dat traject bent u schuldenvrij en kunt u starten met een ‘schone lei’. 

Het komt echter regelmatig voor dat het traject niet geheel volgens ‘het boekje’ verloopt. In dat geval kan de rechter-commissaris of de bewindvoerder, die toezicht houden op het schuldsaneringstraject, de rechtbank verzoeken om uw schuldsanering voortijdig te beëindigen. Na het tussentijds beëindigen van de schuldsanering blijven uw schulden bestaan en dient u alsnog al uw schulden die u had af te lossen.. Ook wordt u de komende tien jaar niet weer tot de schuldsanering toegelaten. Het is dus van belang dat u strikt aan al uw verplichtingen in de schuldsanering voldoet.

Is het u toch niet gelukt om aan al uw verplichtingen te voldoen en is er daarom een zitting gepland om uw schuldsanering te beëindigen, dan betekent dat, gelukkig voor u, niet altijd dat de schuldsanering ook daadwerkelijk wordt beëindigd. Er zijn uitzonderingen mogelijk.

Beëindigingsgronden schuldsanering

Het doel van de schuldsanering is dat u in drie of vijf jaar zoveel mogelijk geld spaart voor uw schuldeisers. Op die manier worden zij nog enigszins betaald voor de schulden die u bij hen heeft. Het onbetaalde deel zullen zij na het afronden van de schuldsanering nooit meer krijgen. De regeling is daarom zeer streng. Er wordt veel van u verwacht.

Voldoet u daarom niet aan de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling dan kan deze worden beëindigd. De redenen daarvoor zijn onder andere dat:

  • u uw (inlichtingen- en/of sollicitatie-) verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling niet nakomt;
  • u op een andere manier niet meewerkt aan het slagen van de schuldsaneringsregeling;
  • u nieuwe schulden maakt.

Uitzondering op de beëindigingsgronden

Is er sprake van één van deze beëindigingsgronden, dan hoeft dat niet altijd te leiden tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u er niets aan kunt doen dat u niet aan alle verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling voldoet. In dat geval zou het voor u onredelijk zijn om de schuldsanering te beëindigen. U blijft dan immers verplicht alle (hoge) schulden te voldoen.

De Hoge Raad, onze hoogste rechter, heeft daarom bepaald dat u een verwijt gemaakt moet kunnen worden voordat de schuldsanering mag worden beëindigd. Dat is bijvoorbeeld veelal niet het geval als u kampt met ernstige psychische problemen. In dat geval kan van u niet gevraagd worden dat u strikt aan al uw verplichtingen voldoet. In zo’n geval is beëindiging van de schuldsanering een te zwaar middel.

Slotsom

Het schuldsaneringstraject is een zwaar traject waarbij veel van u wordt verwacht. Als u niet aan de verplichtingen van dat traject kunt voldoen, dan kan de schuldsaneringsregeling worden beëindigd. U dient dan alsnog al uw schulden in zijn geheel te voldoen. Niet iedere schending van uw verplichtingen kan echter leiden tot beëindiging van uw schuldsanering. Het schenden van de verplichtingen moet u wel verweten kunnen worden.

 

Heeft uw bewindvoerder of de rechter-commissaris de rechtbank daarom gevraagd om uw schuldsanering te beëindigen? Laat u dan snel adviseren over of die beëindiging terecht is. Dat kan u mogelijk een hoop ellende besparen.