Advocaat als mediator

Een echtscheiding of een ander conflict met een (ex-)partner is een erg vervelende aangelegenheid, die vaak met de nodige emoties en spanningen gepaard gaat maar ook met veel onzekerheid over de toekomst. Juist door de emoties, spanningen en onzekerheid wordt het voor veel mensen erg lastig om dan een goede keuze te maken als het gaat om de juridische bijstand. Moet de hulp van een advocaat ingeschakeld worden of toch beter die van een mediator? En dan heb je ook nog een advocaat als mediator? Wat kan die voor mij betekenen?

Advocaat

Een advocaat is geschoold op juridisch gebied. Hij of zij adviseert en begeleidt cliënten binnen en buiten de rechtszaal bij de oplossing van een (juridisch) geschil. De advocaat is partijdig. Zijn of haar taak is het de belangen van een cliënt in een bepaalde situatie zo goed mogelijk te behartigen. Dat laatste behoeft overigens niet altijd te betekenen dat de advocaat letterlijk doet wat zijn cliënt van hem/haar vraagt. Soms adviseert de advocaat ook om bepaalde dingen niet te doen of anders aan te pakken. De advocaat doet dat alleen als hij/zij vindt dat dit het belang van zijn cliënt ten goede komt.

Mediator

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die samen met beide (of soms: alle) betrokken partijen probeert een geschil op te lossen. De mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger maar probeert met behulp van allerlei technieken en interventies partijen weer met elkaar in gesprek te krijgen zodat zij zelf hun probleem kunnen oplossen. Een mediator hoeft niet altijd een juridische achtergrond te hebben.

Advocaat als mediator

Tenslotte heb je nog de advocaat die als mediator optreed. Een advocaat als mediator is een advocaat die eveneens de mediationopleiding heeft gevolgd. Een advocaat-mediator is gespecialiseerd op beide gebieden en beschikt dus zowel over de vaardigheden om als onpartijdige belangenbehartiger op te kunnen treden als ook over de vaardigheden om als onpartijdige conflictbemiddelaar partijen te helpen om samen hun geschil te beslechten.

mr. Juliane Dijkman van Stad Advocaten is advocaat-mediator en kan dus zowel in de hoedanigheid van advocaat uw belangen behartigen als ook in de hoedanigheid als mediator. Zij is lid van de vFas (vereniging van familierecht advocaten) en is erkend echtscheiding mediator.

Zij heeft zowel de advocatenopleiding afgerond als ook een gedegen opleiding tot scheidingsmediator gevolgd. Graag combineert zij de vaardigheden van beide met elkaar, zodat de cliënten hier optimaal van kunnen profiteren.

Juist in het familierecht gaat het niet alleen maar om het gelijk van clienten, het gaat om veel meer. Juist de emoties en persoonlijke belangen spelen een zeer grote rol in het geheel. Partijen moeten ook nadat de rechter een beslissing heeft genomen verder met elkaar. Dat geldt met name als het gaat om minderjarige kinderen.

Anderzijds geldt in mediationtraject dat partijen er gebaat bij zijn dat zij ook op het juridisch vlak een gedegen begeleiding en advies krijgen. De afspraken die partijen in een dergelijk traject met elkaar maken moeten immers ook reëel zijn. In verband met de houdbaarheid van deze afspraken is het van uitermate groot belang dat de eenmaal gemaakte afspraken in een degelijke overeenkomst worden vastgelegd.

Wat in uw specifieke geval het beste is, is van te voren moeilijk te zeggen en hangt helemaal af van uw situatie. Bij het maken van de afspraak en bij het eerste gesprek staat zij samen met u hierbij stil, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.