5 misverstanden over echtscheiding en echtscheidingsprocedures

Als advocaat is het mijn taak – die ik met plezier vervul – om echtlieden zo goed mogelijk bij te staan in een zware periode in hun leven, namelijk tijdens een echtscheiding.  Ik heb daarbij gemerkt dat er rond echtscheidingen bepaalde misverstanden bestaan. Het is tijd dat die ontkracht worden. Ken je rechten.

1) De reden van de echtscheiding heeft nauwelijks gevolgen voor uw rechten

Tot 1971 speelde de reden van de echtscheiding nog een belangrijke rol in de echtscheidingsprocedure. Nu is dat niet meer het geval. Als een van beide echtgenoten stelt dat het huwelijk “duurzaam ontwricht” is, is dat voor de rechter voldoende om de echtscheiding uit te spreken. Hiervoor is dus niet van belang wat de exacte reden van de echtscheiding is of wie van beide echtgenoten de veroorzaker van de echtscheiding is.

De oorzaak van de echtscheiding kan in heel uitzonderlijke gevallen wel een rol van betekenis spelen bij het vaststellen van de partneralimentatie. Hetgeen tussen de echtgenoten is voorgevallen, kan in bepaalde situaties een reden zijn om de partneralimentatie te matigen.

2) Na een echtscheiding moet altijd partneralimentatie betaald worden

Het is juist dat de lotsverbondenheid die door het huwelijk is ontstaan ervoor zorgt dat er ook na de scheiding sprake is van een onderhoudsverplichting jegens elkaar.

Of er daadwerkelijk partneralimentatie betaald moet worden, is afhankelijk van een aantal factoren zoals de welstand tijdens het huwelijk, de mogelijkheid van de alimentatiegerechtigde om in het eigen levensonderhoud te voorzien en natuurlijk de draagkracht van de andere echtgenoot.

3) Nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend eindigt het fiscaal partnerschap

Dat is alleen het geval als de echtgenoten op dat moment niet meer met elkaar samenwonen en dus op verschillende adressen staan ingeschreven.
De vraag of er (nog) sprake is van een fiscaal partnerschap is met name van belang voor de aanvraag van huurtoeslag, zorgtoeslag of het kindgebonden budget.

4) Voorhuwelijkse schulden en gekregen cadeaus hoeven na de scheiding niet verdeeld of verrekend te worden

Als er voor het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld door de notaris dan ontstaat er bij het sluiten van het huwelijk een gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle goederen en alle schulden die de echtgenoten voor het huwelijk al hadden en die tijdens het huwelijk zijn verkregen / zijn ontstaan van beide echtgenoten samen worden en dus betrokken moeten worden bij de verdeling c.q. de verrekening in het kader van de echtscheiding. Alleen als de schenker of de overledene van wie de erfenis afkomstig is uitdrukkelijk heeft bepaald dat deze zaken niet gemeenschappelijke worden of in andere uitzonderlijke gevallen geldt dit niet. Uiteraard kunnen echtgenoten in het kader van de echtscheiding in onderling overleg hierover afspraken maken.

5) Als ik een advocaat inschakel voor mijn echtscheiding ontstaat er automatisch een vechtscheiding

Als u mij inschakelt om uw belangen bij de echtscheiding te behartigen dan is het mijn taak om dat zo goed mogelijk te doen.

Ik zal u adviseren over uw rechten maar ook over uw plichten tijdens en na de echtscheiding. Uiteraard zal ik steeds met u (blijven) overleggen op welke manier dit aangepakt kan of moet worden, welke stap gezet kan of moet worden en wat de consequenties zijn van bepaalde stappen.

Hebt u hulp of advies nodig bij een echtscheiding, neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Mr. Juliane Dijkman