Strafrecht

Bent u gedagvaard voor een zitting bij de politierechter of de Meervoudige Strafkamer van de rechtbank en heeft u een advocaat nodig? Dan bent u bij Stad Advocaten aan het goede adres! Na intake van uw strafzaak stelt een van onze advocaten zich en vraagt het strafdossier op bij het OM. U ziet dan welke onderliggende dossierstukken hebben geleid tot het besluit om u te dagvaarden.

Dit dossier wordt grondig met u besproken. Zo wordt de strafzitting gedegen voorbereid. Kan de Officier van Justitie de verdenkingen die jegens u zijn gerezen bewijzen? Wij halen alles uit de kast om een vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging te bepleiten!

En als de feiten op grond waarvan u als verdachte wordt aangemerkt kunnen worden bewezen bent u dan wel een strafbare dader? Wellicht was u ten tijde van het feit waarvan u verdacht werd bij voorbeeld geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar. Indien u al veroordeeld zou kunnen worden welke straf zou dan passend zijn? Met u wordt dan een te voeren strafmaatverweer afgestemd. Want ook als een veroordeling in de lucht hangt is het verstandig om de rechtbank een suggestie aan de hand te doen die rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden.

Sancties kunnen variƫren van gevangenisstraf, een geldboete, een werkstraf of een combinatie daarvan, al dan niet voorwaardelijk.

Bij voorwaardelijke straffen kunt u onderworpen worden aan bepaalde voorwaarden waaraan u zich moet houden gedurende een bepaalde proeftijd. Wat als u opnieuw moet voorkomen indien het OM u verwijt dat u zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden, maar u het hiermee niet eens bent? Ook dan staat Stad Advocaten pal voor uw belangen!

Stad Advocaten draait periodiek mee met de piketdiensten voor consultatiebijstand aan verdachten die aangehouden zijn en/of in verzekering gesteld. Vanaf 1 maart 2016 hebben verdachten ook recht op verhoorbijstand. Ook voor deze verhoorbijstand kunt u op Stad Advocaten rekenen.

Soms wordt u op het politiebureau uitgenodigd om als verdachte te worden gehoord, terwijl u niet bent aangehouden. Ook in zo’n geval is het verstandig een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Stad Advocaten beschikt over ruime expertise om u bij te staan en erop toe te zien dat u op een faire wijze wordt verhoord door de politie. Bovendien kan schorsing van het verhoor worden gevraagd om u met raad bij te staan. Zo staat u er niet alleen voor in het prille stadium van het opsporingsonderzoek. Neem contact op voor het bespreken van de mogelijkheden, het eerste gesprek is altijd gratis.